Denní režim

Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku. Do programu jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.

Dětičky mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Zároveň se ale snažíme, aby se zůčastňovaly kolektivně aktuálních denních aktivit.

Učitelé mateřské školy se plně věnují dětem a jejich vzdělávání v průběhu
celého dne.

Časové rozvržení denního programu je orientační, závisí na věkové skupině dětí a umožňuje učiteli pružně reagovat na neplánované situace, náladu dětí, počasí aj.


Předškolní vzdělávání je dětem poskytováno v době od 6:30 do 17:00 hod., tj. po dobu provozu školky.

Zájmové kroužky ( Anglický jazyk, jóga, výtvarná činnost, hudební výchova ) probíhají
od pondělí do pátku zpravidla:              9:00 – 11:00.

 

06:30 - 08:30 Příchod dětiček do Školky

Ranní vítání s paní učitelkou, spontanní hry pod vedením paní učitelky, hraní a vítání se s kamarády, k dispozici máme ovocnou mísu...
Dětičky přijímáme i později, samozřejmě. Žádáme rodiče, aby pozdní příchody oznamovali předem, zejména kvůli narušení plánovaných aktivit. V 08:00 se školka uzamyká, to neznamená, že se na nás nedozvoníte :)

 

08:30 – 09:00 Společná snídaně

Pro Vaše dětičky bude každé ráno přichystaná vyvážená a pestrá snídaně, která je energeticky vybaví na dopelední aktivity.

 

09:00 - 11:00 Pravidelné denní výchovně-vzdělávací aktivity (jazyk, hudba, výtvarná výchova a kreativní činnost...)

V tomto čase se každé ráno společně přivítáme v ,, komunikačním kruhu '', při kterémnás doprovodí jednoduchá básnička a přivítáme každého z nás. Pak budeme malovat a vyrábět s instruktorkou keramiky, cvičit a tancovat s profesionální tanečnicí,  učit se o světě kolem nás, zvládneme i první anglická slovíčka a v hudební výchově si zahrajeme na hudební nástroje a naučíme se písničky i básničky.

Každý den, pokud nám to počasí dovolí, pak budeme chodit ven, buď na náš dvoreček nebo do Borského parku. Čeká nás také spousta výletů. Podíváme se na zvířátka v zoo, navštívíme muzeum loutek, zacvičíme si v solné jeskyni, budeme si hrát v dětských koutcích, nevynecháme cukrárnu...
 
 

11:00 – 12:00 Hygiena a společný oběd

Po dopoledních aktivitách si umyjeme ručičky a půjdeme se nabaštit. Po obědě se opět zavěnujeme hygieně, převlékneme do pyžámek a uložíme do postýlek.
 
 

12:00 – 12:30 Čteme dětem
     
Víme, jak důležitá je četba, proto si budeme každý den číst pohádky, aby se námlépe spinkalo.

 

12:30 – 15:00 Odpolední klid, svačinka

V tomto čase budeme odpočívat a nabírat síly na odpolední zábavu. Až budeme vyspinkaní a odpočinutí, umyjeme se a doplníme energii svačinkou.

 

15:00 – 17:00 Odpolední zájmová činnost a rozloučení

Odpoledne se zaměříme na individuální nápady dětiček, ke kterým přizpůsobíme plán. Budeme si hrát, číst, malovat, hrát si na dvorečku na písku, a také se postupně loučit s kamarády a paní učitelkou.
 

Provozováno na systému Ebenit - Tvorba webu a eshopu.
STATUS_IS__APP_RUNNING